1649

[1933-1936] [1936-1945] [1945-47] [1947-57] [1957-1965] [1965-1969] [1969-1977] [1977-2001]

Historia Szkoły


Na podstawie spisanych wspomnień jednego z najstarszych Lewniowian p. Walentego Ząbkowskiego (ur. 7.II.1911r.) dowiadujemy się, iż w tutejszej wsi istniała szkoła jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku.Nie podaje on jednak dokładnej daty, stwierdza tylko, że jako dziecko uczył się hymnu austriackiego na lekcjach śpiewu:

"Boże wspieraj, Boże ochroń Nam cesarza i nasz kraj ..."

Oprócz tego nauczano języka polskiego, rachunków i rysunków. Nie było zeszytów, uczniowie pisali na grafitowych tabliczkach rysikiem. Nauka odbywała się w 4 klasach. Szkoła znajdowała się przy tzw. dolnym gościńcu, w południowo - wschodniej części wsi. Budynek szkolny, dość duży, drewniany, pod strzechą, posiadał dzwonek umieszczony w małej wieżyczce na dachu. " Kierownik szkoły pociągając za linkę na korytarzu, obwieszczał całej wsi, że czas wyprawiać dzieci do szkoły. Był to pan Franciszek Bielecki z Borzęcina, jowialny, życzliwy, lubiany przez wieś i uczniów (...). W pracy pedagogicznej wspierała go żona Klementyna."

1933 -1936

Na podstawie informacji uzyskanych w październiku 2004 roku od pani Krystyny Żytkowskiej z d. Jurkowska okazuje się, że od 1933 roku kierownikiem szkoły w Lewniowej był jej ojciec - Wiktor Błażej Jurkowski. Szkoła mieściła się jeszcze wówczas w starym, drewnianym budynku przy tzw. Dolnym Gościńcu. W 1936 roku budynek ten spłonął, w związku z tym kierownik Jurkowski rozpoczął starania o wybudowanie nowej szkoły. Prace podjęto wiosną 1937 roku, a już 1 września 1938 roku uczniowie rozpoczęli naukę w tym nowym, murowanym budynku. (Jest to budynek, w którym trwało nauczanie aż do czerwca 2004r.) W tym samym roku kierownik otrzymuje przeniesienie do innej wsi, a funkcję przejmuje pani Maria Ewelina Jurkowska - jego żona. Oprócz niej w szkole pracuje jeden nauczyciel - pan Dąbal, religii uczy ksiądz Feliks Pudełko. W czerwcu 1939 roku pani Maria Jurkowska wraz z córkami przenosi się do męża do Woli Radłowskiej.

1936 -1945

Z kroniki Szkoły Podstawowej w Lewniowej prowadzonej od r.sz. 1945/46 wynika, że obecny budynek szkolny powstawał w latach 1936-39. Budowę przerwał wybuch wojny. W czasie jej trwania szkoła stała się kwaterą żołnierzy niemieckich. Po ich odejściu, jak pisze kronikarz "budynek szkolny znajdował się w okropnym stanie". Spalony lub wywieziony materiał budowlany, ściany bez okien i drzwi, brak najkonieczniejszych sprzętów szkolnych.

1945-47

Szkołą kierują w kolejnych latach Stach Zygmunt i Piżanowski Kazimierz. Pracuje 2 nauczycieli. Wspólnym wysiłkiem gromada Lewniowa remontuje budynek. Początkowo istnieją dwie a potem trzy sale lekcyjne. Pojawiają się podstawowe sprzęty szkolne: ławki, tablice, stoły i krzesła.

1947-57

Od roku szkolnego 1947/48 pracą szkoły kieruje Maria Klecka, pełniąc tę funkcję 10 lat. Pracuje początkowo dwoje, troje a od r. 1950/51 czworo nauczycieli, skład grona ulega zmianom. Nauka odbywa się w sześciu a od r. sz. 1948/49 w siedmiu klasach łączonych. W chwili uzyskania czwartego etatu nauczycielskiego dzieci uczą się w oddzielnych zespołach klasowych, wspólnie odbywa się tylko śpiew, wychowanie fizyczne i religia.

Trwają różnorodne prace remontowo-budowlane finansowane m.in. przez Komitet Rodzicielski z dochodowych imprez a także z dobrowolnego opodatkowania się mieszkańców wsi.

 • wykonano klatkę schodową z balustradą, ścianki działowe na półpiętrze, oddając do użytku dwuizbowe mieszkanie dla kierownika i jedną izbę dla nauczycieli,
 • zbudowano studnię ubikacje i skocznię
 • zainstalowano na budynku piorunochron,
 • zakupiono szafę do biblioteki szkolnej,
 • założono ogród , posadzono drzewa i krzewy owocowe oraz lipy,
 • nauczycielki prowadzą kursy dla analfabetów,
 • pojawia się kino objazdowe w szkole.

1957-1965

Stanowisko kierownika szkoły obejmuje Tadeusz Piasecki. Nauka nadal odbywa się w siedmiu klasach. Pracuje czworo nauczycieli.

 • 1958r. - wycofanie nauczania religii ze szkół
 • oddanie do użytku sali gimnastycznej i dwóch małych sal wygospodarowanych po przeniesieniu świetlicy gromadzkiej ze szkoły do nowo wybudowanego domu ludowego
 • budowa nowej studni
 • położenie płytek do ubikacji i z mieszkania służbowego do szkoły, zakup bram do szkoły
 • pojawia się radio w szkole a w świetlicy wiejskiej pierwszy telewizor zakupiony przez Komitet Rodzicielski
 • fundusze na rozbudowę szkoły pozyskiwane są np. z wystawienia sztuki teatralnej, zbiórki butelek, imprez dochodowych, dobrowolnego opodatkowania się wsi i z Wydziału Oświaty
 • po raz pierwszy organizowana jest choinka dla dzieci
 • szkoła organizuje kurs uzupełniający wykształcenie do poziomu 7 klasy dla osób powyżej 35 roku życia
 • w latach 1957-59 trwa elektryfikacja wsi

1965-1969

Szkołą kieruje Edward Mordarski.

 • oddanie do użytku czwartej sali lekcyjnej na parterze uzyskanej z podzielenia największej z klas, położenie posadzki tarasowej na korytarzu
 • 1966/67 - szkoła staje się po raz pierwszy ośmioklasową
 • pracuje pięcioro nauczycieli, do szkoły uczęszcza 145 uczniów
 • we wsi trwa budowa drogi bitej

1969-1977

Kierownikiem a od 1971 dyrektorem szkoły zostaje Jan Różak

 • pracuje ośmiu nauczycieli
 • rozpoczynają się przygotowania do wprowadzenia zbiorczych szkół gminnych
 • Ministerstwo Oświaty wydaje instrukcję dla szkół - "Kształcenie i wychowanie socjalistyczne"
 • wprowadzono podział roku szkolnego na 2 okresy
 • wybudowano ścianę działową w sali nr 3 uzyskując w ten sposób oddzielne pomieszczenie na bibliotekę, wymieniono dach, położono elewację zewnętrzną
1977-2001

Dyrektorem szkoły zostaje Teresa Fulara pełniąca tę funkcję do sierpnia 2001.

 • wprowadzanie dziesięciolatki, krótki okres (1979-81) dojeżdżania klas IV - VIII do Gnojnika, praca w klasach łączonych, pracują nauczyciele po liceach ogólnokształcących
 • zainstalowano telefon
 • jesień 1990 - powrót nauczania religii do szkół
 • 1991 - przebudowano i wyasfaltowano boisko szkolne


 • 1992 - uczniowie klasy VIII (Monika Dzięgiel, Adam Górak, Aneta Stanuszek) zdobywają czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
 • 1993 - udział dyrekcji szkoły i młodzieży w uroczystości zapalenia znicza z okazji otwarcia sieci gazowej we wsi


 • 1994 - położenie nowej elewacji na budynku szkoły
 • 1995 - pierwsza ogólnoszkolna Wigilia


 • 1997 - rozpoczęcie budowy nowej szkoły


 • 15.XI.1997 - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową szkołę
 • 1999 - przeniesienie oddziału przedszkolnego na półpiętro do dwóch dużych sal, urządzenie pokoju nauczycielskiego, wprowadzenie nauczania języka angielskiego w miejsce rosyjskiego, zakup pierwszego komputera


 • 2000/2001 - przygotowanie i prezentacja ogólnoszkolnego projektu "Jedno jedyne słowo - Matka"
 • 2001 - zakup dwóch komputerów, pierwsze lekcje informatyki dla klasy VI

Copyright© 2001-2006 Krzysztof Toboła.