Aktualny skład Rady Rodziców

Skład

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

                       Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Urszula

Wiśniowska

przewodnicząca

Marta  

Zelek

z- ca przewod.

Iwona

Sowa

skarbnik

Edyta

Ząbkowska

sekretarz

Agata

Bakalarz

członek

Kinga

Gawęcka

członek

Katarzyna

Gnela

członek

  Skład Rad Oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Katarzyna

Konicz

P

Małgorzata

Pirecka

P

Małgorzata

Kołodziejczak

P

Agata

Chyclak

0

Krystyna

Kaźmierczyk

0

Urszula

Wiśniowska

0

Agata

Serafin

I

Grażyna

Serafin

I

Sylwia

Gawlik

I

Kinga

Gawęcka

II

Katarzyna

Gnela

II

Sylwia

Malinowska

II

Anna

Tekiela

III

Edyta

Ząbkowska

III

Urszula

Tekiela

III

Agata

Bakalarz

IV

Agata

Serafin

IV

Agnieszka

Lisowska

IV

Iwona

Sowa

V

Urszula

Musiał

V

Beata

Okaz

V

Agnieszka

Klęk

VI

Jadwiga

Cecuga

VI

Roman

Radwański

VI

Kinga

Wąs

VII

Sabina

Gawęcka

VII

Agata

Bakalarz

VII

Marta

Zelek

VIII

Agnieszka

Śliwińska

VIII

Alicja

Pajor

VIII

Kinga

Kałuża

IIIG

Agata

Myszka

IIIG

Justyna

Wąs

IIIG

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

                       Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty

przewodnicząca

Bożena

Sacha

zastępca przewod.

Joanna

Pasek

skarbnik

Marta

Zelek

sekretarz

Urszula

Tekiela

członek

Urszula

Wiśniowska

członek

Iwona

Sowa

członek

Agata

Bakalarz

członek

Katarzyna

Gnela

członek

            Skład Rad Oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Urszula

Wiśniowska

P

Anna

Stelmach

P

Krystyna

Kaźmierczyk

P

Agata

Serafin

0

Paulina

Wojtas

0

Grażyna

Serafin

0

Kinga

Gawęcka

I

Sylwia

Malinowska

I

Katarzyna

Gnela

I

Anna

Tekiela

II

Edyta

Ząbkowska

II

Urszula

Tekiela

II

Kinga

Żółty

III

Magdalena

 Sysło

III

Agata

Bakalarz

III

Beata

Okaz

IV

Iwona

Sowa

IV

Urszula

Musiał

IV

Beata

Gawęcka

V

Agnieszka

Klęk

V

 Roman

 Radwański

V

Sabina

Gawęcka

VI

Kinga

Wąs

VI

Agata

Bakalarz

VI

Marta

Zelek

VII

Agnieszka

Śliwińska

VII

Alicja

Pajor

VII

Agata

Myszka

IIG

Kinga

Kałuża

IIG

Justyna

Wąs

IIG

Edyta

Bereta

IIIG

Marta

Figiel

IIIG

Agnieszka

Konstanty

IIIG

Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty

przewodnicząca

Bożena

Sacha

zastępca przewod.

Joanna

Pasek

skarbnik

Marta

Zelek

sekretarz

Mariola

Niedziocha

członek

Urszula

Wiśniowska

członek

Iwona

Sowa

członek

Skład Rad Oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Anna

Stelmach

p
Grażyna

Serafin

p

Krystyna

Kaźmierczyk

p

Kinga

Gawęcka

0

Katarzyna

Gnela

0

Sylwia

Malinowska

0

Anna

Tekiela I

Edyta

Ząbkowska

I

Urszula

Tekiela

I

Kinga

Żółty

II

Magdalena

Sysło

II

Agata

Bakalarz

II

Mariola

Niedziocha

IIIa

Bożena

Sacha

IIIa

Iwona

Sowa

IIIa

Urszula

Wiśniowska

IIIb

Urszula

Musiał

IIIb

Barbara

Dominik

IIIb

Beata

Gawęcka

IV

Agnieszka

Klęk

IV

 

 

IV

Sabina

Gawęcka

V

Kinga

Wąs

V

Agata

Bakalarz

V

Marta

Zelek

VI

Agnieszka

Śliwińska

VI

Alicja

Pajor

VI

Agata

Myszka

IG

Kinga

Kałuża

IG

Justyna

Wąs

IG

Edyta

Bereta

IIG

Marta

Figiel

IIG

Agnieszka

Konstanty

IIG

 

 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty

przewodnicząca

Bożena

Sacha

zastępca przewod.

Joanna

Pasek

skarbnik

Marta

Zelek

sekretarz

Mariola

Niedziocha

członek

Urszula

Wiśniowska

członek

Iwona

Sowa

członek

Skład Rad Oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Paulina

Wojtas

p

Grażyna

Serafin

p

Agnieszka

Lisowska

p

Katarzyna

Gnela

0

Kinga

Gawęcka

0

Sylwia

Malinowska

0

Jadwiga

Górak

I

Magdalena

Sysło

I

Anna

Tekiela

I

Mariola

Niedziocha

IIa

Bożena

Sacha

IIa

Iwona

Sowa

IIa

Urszula

Wiśniowska

IIb

Urszula

Musiał

IIb

Danuta

Serafin

IIb

Beata

Gawęcka

III

Agnieszka

Klęk

III

Beata

Musiał

III

Sabina

Gawęcka

IV

Kinga

Wąs

IV

Agata

Bakalarz

IV

Marta

Zelek

V

Agnieszka

Śliwińska

V

Alicja

Pajor

V

Agata

Myszka

VI

Kinga

Kałuża

VI

Wioletta

Adamik

VI

Edyta

Bereta

G

Marta

Figiel

G

Agnieszka

Konstanty

G

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty

przewodnicząca

Bożena

Sacha

zastępca przew.

Joanna

Pasek

skarbnik

Marta

Zelek

sekretarz

Mariola

Niedziocha

członek

Urszula

Wiśniowska

członek

Iwona

Sowa

członek

Skład Rad oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Agnieszka

Lisowska

p

Grażyna

Serafin

p

Paulina

Wojtas

p

Katarzyna

Konicz

0

Renata

Kuza

0

Urszula

Tekiela

0

Bożena

Sacha

Ia

Iwona

Sowa

Ia

Mariola

Niedziocha

Ia

Urszula

Wiśniowska

Ib

Urszula

Musiał

Ib

Danuta

Serafin

Ib

Kinga

Gawęcka

II

Agnieszka

Klęk

II

Anna

Rubacha

II

Sabina

Gawęcka

III

Agata

Bakalarz

III

Agnieszka

Chudoba

III

Marta

Zelek

IV

Agnieszka

Śliwińska

IV

Alicja

Pajor

IV

Katarzyna

Gnela

V

Agata

Myszka

V

Kinga

Kałuża

V

Joanna

Pasek

VI

Marta

Figiel

VI

Edyta

Bereta

VI

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty

przewodnicząca

Bożena

Sacha

zastępca przew.

Joanna

Pasek

skarbnik

Marta

Zelek

sekretarz

Mariola

Niedziocha

członek

 

 

 

Skład Rad Oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Katarzyna

Konicz

p

Urszula

Wiśniowska

p

Urszula

Tekiela

p

Bożena

Sacha

0

Iwona

Sowa

0

Mariola

Niedziocha

0

Kinga

Gawęcka

I

Agnieszka

Klęk

I

Anna

Rubacha

I

Sabina

Gawęcka

II

Agata

Bakalarz

II

Agnieszka

Chudoba

II

Marta

Zelek

III

Agnieszka

Śliwińska

III

Alicja

Pajor

III

Katarzyna

Gnela

IV

Agata

Myszka

IV

Kinga

Kałuża

IV

Joanna

Pasek

V

Marta

Figiel

V

Edyta

Bereta

V

Teresa Kuza

VI

Barbara Dominik

VI

Irena Hudy

VI

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

Skład Prezydium

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty

przewodnicząca

Bożena

Sacha

zastępca przew.

Joanna

Pasek

skarbnik

Anna

Adamik

sekretarz

Anna

Lis

członek

Marta

Zelek

członek

Mariola

Niedziocha

członek

Skład Rad Oddziałowych

Imię

Nazwisko

Klasa

Bożena

Sacha

p

Iwona

Sowa

p

Mariola

Niedziocha

p

Kinga

Gawęcka

0

Katarzyna

Rybak

0

Anna

Rubacha

0

Sabina

Gawęcka

I

Agata

Bakalarz

I

Agnieszka

Chudoba

I

Marta

Zelek

II

Agnieszka

Śliwińska

II

Alicja

Pajor

II

Katarzyna

Gnela

III

Agata

Myszka

III

Kinga

Kałuża

III

Joanna

Pasek

IV

Marta

Figiel

IV

Edyta

Bereta

IV

Teresa

Kuza

V

Barbara

Dominik

V

Irena

Hudy

V

Anna

Lis

VI

Anna

Adamik

VI

Jolanta

Piwowar

VI

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty -

przewodnicząca

Bożena

Sacha      -

zast. przew.

Joanna

Pasek       -

skarbnik

Anna

Adamik     -

sekretarz

Barbara

Cieśla

członek

Anna

Lis           -

członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Rad Oddziałowych

Klasa

1.

Bożena

Sacha

p

2.

Anna

Rubacha

p

3.

Mariola

Niedziocha

p

4.

Kinga

Gawęcka

0

5.

Katarzyna

Rybak

0

6.

Sabina

Gawęcka

0

7.

Marta

Zelek

I

8.

Agnieszka

Śliwińska

I

9.

Alicja

Pajor

I

10.

Katarzyna

Gnela

II

11.

Agata

Myszka

II

12.

Kinga

Kałuża

II

13.

Joanna

Pasek

III

14.

Marta

Figiel

III

15.

Edyta

Bereta

III

16.

Teresa

Kuza

IV

17.

Dorota

Lach

IV

18.

Barbara

Dominik

IV

19

Jolanta

Piwowar

IV

20.

Anna

Lis

V

21.

Anna

Adamik

V

22.

Edyta

Chudoba

V

23.

Agnieszka

Konstanty

VI

24.

Barbara

Cieśla

VI

25.

Bernadeta

Sowa

VI

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Prezydium Rady Rodziców

Imię

Nazwisko

Funkcja

Agnieszka

Konstanty -

przewodnicząca

Bożena

Sacha      -

zast. przew.

Joanna

Pasek       -

skarbnik

Anna

Adamik     -

sekretarz

Barbara

Cieśla     

członek

Anna

Lis           -

członek

 

 

Skład

Rad   Oddziałowych

Klasa

1.

Bożena

Sacha

p

2.

Danuta

Serafin

p

3.

Mariola

Niedziocha

p

4.

Marta

Zelek

0

5.

Agnieszka

Śliwińska

0

6.

Sylwia

Malinowska

0

7.

Katarzyna

Gnela

I

8.

Agata

Myszka

I

9.

Kinga

Kałuża

I

10.

Joanna

Pasek

II

11.

Marta

Figiel

II

12.

Irena

Trepa

II

13.

Teresa

Kuza

III

14.

Dorota

Lach

III

15.

Barbara

Dominik

III

16.

Jolanta

Piwowar

IV

17.

Anna

Lis

IV

18.

Anna

Adamik

IV

19

Edyta

Chudoba

IV

20.

Agnieszka

Konstanty

V

21.

Barbara

Cieśla

V

22.

Bernadeta

Sowa

V

23.

Monika

Stanuszek

VI

24.

Marta

Merecik

VI

25.

Joanna

Serafin

VI