ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY 

      
     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  

        IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
   i PUBLICZNE PRZEDSZKOLE  W LEWNIOWEJ
              

Lewniowa z lotu ptaka