Podziękowanie za upominek

         Dyrekcja i grono pedagogiczne serdeczne dziękują  Radzie Rodziców za ufundowanie dla szkoły zestawu komputerowego na łączną kwotę 2384 zł. Dzięki Państwa pomocy w każdej klasie  uczniowie mogą korzystać z tego rodzaju pomocy dydaktycznej.
Od listopada br. zafunkcjonuje w szkole dziennik elektroniczny, który umożliwi  Państwu drogą internetową   bieżący podgląd  informacji na temat swojego dziecka.

DZIĘKUJEMY także rodzicom klasy IIIa  za zakup do klasy dywanika, a rodzicom klasy IG za zakup tablicy informacyjnej.

                                                                                                                    Z wyrazami wdzięczności

                                                                                                                                 Z.Stanuszek
                                                                                                                                    Dyrektor