Podziękowanie dla rodziców uczniów kl.I i IV

                                              Podziękowanie

  

        W imieniu uczniów i wychowawców, serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom  klasy I i IV, za zakup potrzebnych materiałów i pomalowanie dwóch sal lekcyjnych. To kolejny  piękny gest z Państwa strony,  podjęty dla dobra naszych dzieci. Szczególnie dziękuję Pani Urszuli Wiśniowskiej za kierowanie pracami, obróbkę firanek i podarowanie piasku do piaskownicy.

                                                                                                Zbigniew Stanuszek
                                                                                                     Dyrektor