Ramowy rozkład dnia dla grupy "Biedronek" na rok szkolny 2017/2018

                                                         Jak spędzamy dzień?

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY„BIEDRONEK”
(dzieci  5,6 – letnich) NA ROK SZKOLNY 2017/18

 800 – 830     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.   

830 – 920      Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Czynności organizacyjno – porządkowe.

920 – 930    Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa

930 – 1030   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1030 – 1045  Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne.

1045 – 1115  Śniadanie/obiad. Prace porządkowe.

1115 – 1130   Zabawa  relaksacyjna, słuchanie spokojnej muzyki lub wybranych utworów literatury dziecięcej. Pląsy ze śpiewem i muzyką. Utrwalanie piosenek, wierszy.

1130 – 1230  Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w terenie, obserwacje przyrodnicze, gry i  zabawy ruchowe na boisku lub ćwiczenia gimnastyczne w sali. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

1230 – 1300 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych  treści programowych. Zabawy dowolne;  puzzle, gry, układanki. Praca indywidualna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Czynności porządkowe.

TYGODNIOWY ROZKŁAD  ZAJĘĆ

Poniedziałek

od 800 1330

- religia od 900 – 930   j. angielski od 1230 – 1300

Wtorek

od 800 – 1300

 

Środa

od 800 – 1300

 

Czwartek

od 800 1330

- religia od 900 – 930    j. angielski od 1010 – 1040

Piątek

od 800 – 1300

 

                                      Opracowała: Anna Stanuszek