Prośba do rodziców dzieci 2,3,4 i 5-letnich

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej wraz z Radą Rodziców, chce podjąć starania o wydłużenie czasu pracy przedszkola w Lewniowej od 1 września 2018r.  przynajmniej do 8 godzin.
Aby  odpowiednio   umotywować wniosek, niezbędne jest wykazanie Gminie Gnojnik liczby dzieci, które będą korzystać z przedszkola powyżej 5-godzin.  
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii poprzez złożenie  do sekretariatu szkoły lub wychowawców grup przedszkolnych wstępnej  deklaracji, którą Państwo otrzymacie od nauczycieli.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                     Dyrektor
                                                                                                             Zbigniew Stanuszek