Szkoła otwarta dla ludzi otwartego serca

„Człowiek dobrego serca wsłuchuje się w pragnienia innych ludzi
i znajduje radość w byciu darem dla innych”            

 

   2 grudnia 2017 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie  przedstawicieli oddziałów Caritas  dekanatu czchowskiego. Rozpoczęło się ono od udziału zebranych w uroczystej Eucharystii, którą sprawowali ks. Marek Gał – proboszcz naszej parafii i opiekun parafialnych oddziałów Caritas w naszym dekanacie – ks. Józef Gurgul.

   Podczas homilii ks. Gurgul przypomniał wszystkim zgromadzonym, jakie są podstawowe zadania Caritasu oraz nakreślił różnorodne formy pomocy ubogim. Zwrócił uwagę na skrajności obecne we współczesnym świecie
– z jednej strony marnotrawienie żywności – z drugiej niedostatek pożywienia, głód i brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb w niektórych częściach świata. Celebrans zachęcił, by mieć oczy otwarte, aby móc dostrzec potrzebujących wokół siebie, najpierw w swojej rodzinie, sąsiedztwie, a następnie w środowisku lokalnym. Przypomniał, że potrzebującym jest nie tylko osoba borykająca się z trudnościami materialnymi, ale również osoba osamotniona, cierpiąca, przeżywająca różnorakie trudności i kłopoty. W dalszej części homilii kapłan podkreślił, że pomoc to nie tylko wsparcie materialne, bo nawet, gdy nie możemy zaradzić wszystkim niedostatkom materialnym, to zawsze możemy podarować naszym bliźnim „dar najcenniejszy” – naszą modlitwę.

   Po zakończeniu Eucharystii zaproszeni goście udali się do budynku szkoły podstawowej, gdzie odbyła się część robocza spotkania. Ks. Józef Gurgul przekazał najważniejsze informacje związane z działalnością Caritasu
i zachęcił przedstawicieli poszczególnych parafii do dzielenia się wypracowanymi i sprawdzonymi formami niesienia pomocy. Miłym akcentem spotkania było obdarowanie upominkami wszystkich obecnych, a „ Mikołajem”, jak co roku, był ksiądz Józef.

   Gospodarze – czyli Parafialny Oddział Caritas w Lewniowej - dołożył wszelkich starań, aby jak najlepiej ugościć obecnych, zarówno członków, jak i zaproszonych gości. Natomiast dzieci skupione w Szkolnym Kole Caritas podziękowały wszystkim dorosłym za ich dobre serce –  sercami z piernika.

   Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się u wszystkich do odnowienia  zapału i sił w świadczeniu czynnej miłości bliźniego w codziennym życiu.

Opr.  Marta Adamczyk