Siedemnasty rok misyjnego kolędowania w naszej parafii

„E gonda Nzapa e mu singila!  - Tobie, nasz Boże, dzięki i chwała!”

   Po raz siedemnasty dzieci naszej parafii aktywnie włączyły się w akcję kolędowania misyjnego.  Warto zaznaczyć, że dzieło to ma w diecezji tarnowskiej dłuższą, bo dwudziestopięcioletnią tradycję.

   23 małych misjonarzy przebranych w piękne stroje kolędnicze wyruszyło w uroczystość świętego Szczepana, by głosić Dobrą Nowinę o narodzinach Zbawiciela i nieść radość Bożego Narodzenia  mieszkańcom Lewniowej. To najważniejszy cel ich misyjnego przesłania. Kolędnicy misyjni prezentując krótką scenkę, chcieli przypomnieć mieszkańcom naszej miejscowości, że wszyscy jesteśmy powołani i odpowiedzialni za to, aby Dobra Nowina
o zbawieniu dotarła, aż na krańce świata. Bo wiele jest miejsc na ziemi, gdzie ludzie żyją,  nie znając Chrystusa. Ponadto starali się uwrażliwić odwiedzane rodziny na trudną sytuację materialną dzieci żyjących w krajach Afryki czy Ameryki Południowej.

   Mieszkańcy Lewniowej  z otwartym sercem przyjmowali kolędników misyjnych, a wyrazem tego były życzliwe słowa i ofiary składane do skarbonek na rzecz dzieci z krajów misyjnych.  

   Ofiary  zebrane przez kolędników misyjnych w 2017 roku pozwolą na zrealizowanie nowych i dokończenie już  rozpoczętych projektów w krajach, gdzie pracują tarnowscy misjonarze; świeccy  i kapłani. Projekty te związane są z leczeniem, dożywianiem, zapewnieniem dostępu do wody pitnej, edukacją i katechizacją dzieci i młodzieży
w krajach afrykańskich, tj. Republika Środkowoafrykańska, Kamerun, Czad, Republika Konga oraz w krajach Ameryki Południowej – Boliwii i Brazylii. Ponadto ofiary wesprą projekt papieski przeznaczony dla Syrii i Libanu 
w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Opr. Marta Adamczyk