Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewniowej za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewniowej za 2018 rok dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy Gnojnik.

Link do sprawozdania